Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

ŚRODA
IV Dzień Tygodnia
   
Dzień nawrócenia
Dzień pokuty i umartwienia
 
Patron dnia:
Św. Teresa Martin z Lisieux
od Dzieciątka Jezus
Św. Brunon Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o nawrócenie świata, o nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
Módlmy się o nawrócenie nas samych.
Módlmy się za wszystkich wiernych o umiłowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Módlmy się o miłość w naszych sercach; o przymnożenie wiary i nadziei.
Prośmy Pana o dar przebaczenia względem tych, którzy nam zawinili.
Módlmy się w intencjach misji katolickich, w intencjach misjonarzy i misjonarek.
Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.