Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

Modlitwy za kapłanów

(Obie modlitwy odmawia się codziennie na zakończenie Koronki do Miłosierdzia Bożego, Nieszporów lub ostatniej godziny liturgicznej)
 
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek, i sideł, które diabeł ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.    
 (Dzienniczek Św. Faustyny Kowalskiej 1052)
Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, chroń swoich kapłanów w Twoim Najświętszym Sercu, gdzie nikt nie będzie mógł im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone ręce, które codziennie unoszą Twe Najświętsze Ciało. Zachowaj czystymi ich wargi, które codziennie czerwienią się Twoją najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi od ziemskich przywiązań ich serca, które naznaczyłeś otrzymanym znakiem Twojego Kapłaństwa. Niech wzrastają w miłości i ufności do Ciebie – i chroń ich przed wpływem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina daj im moc przemiany ludzkich serc. Błogosław ich pracy bogatymi owocami i już teraz obdarz ich koroną życia wiecznego. Amen. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo!
Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami. Amen.
 (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
 
Wezwania do Trójcy Przenajświętszej
(Odmawiane w trakcie Liturgii Godzin, w każdy czwartek po modlitwie Św. Faustyny i Św. Teresy za kapłanów)
 
P. Boże, Ojcze Wszechmogący, / Stwórco Wszechświata, † wzbudź z ludu Twego Świętych i godnych Pasterzy Kościoła  
W. Namaść ich Twoją Miłością.
P. Jezu, Najwyższy Kapłanie, / Ofiaro Miłości złożona za nas na Krzyżu, † nawróć do siebie błądzących kapłanów, i przywróć ich Twemu Mistycznemu Ciału
W. Racz ich zachować od śmierci wiecznej.
P. Duchu Święty, Mocy jednocząca miłości, / Ty zrodziłeś Jeden, Święty i Apostolski Kościół / i zesłałeś nań Dar jednej Nauki, † umocnij w Jedności Wiary, Nauki
i posługiwania wszystkich Pasterzy Kościoła,    
W. Zjednocz w nich cały Lud Boży.
 
P. Wszechmogący, Miłosierny Boże, daj Twemu Kościołowi wolność głoszenia świętej Ewangelii aż po krańce świata. Napełnij Twój Kościół pełnią Radości i Pokoju / i uczyń nas godną Ciebie Oblubienicą, † abyśmy uczestnicząc w darze powszechnego kapłaństwa, stawali się widzialnym znakiem Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen
(br. Augustyn od Miłosiernego Oblicza Jezusa)
lub
P. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata. Pobłogosław im i uczyń owocną ich posługę.
Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca Twojego
Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne
powołania kapłańskie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen           (Modlitwa odmawiana w Bazylice w Ars)
lub
 
P. Panie Jezu Chryste, daj swoim sługom serca czyste, zdolne kochać tylko Ciebie. Daj im serca otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na ciasne ambicje, i międzyludzkie współzawodnictwo. Daj im serca gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, pokusom, słabościom, znudzeniu i zmęczeniu. Obdarz ich męstwem w walce ze złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki, wieków.
W. Amen.                                             (św. Paweł VI)
 
Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów
 
Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu światłości oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani
ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca; by
w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen.

Codzienne wezwania do świętych patronów Wspólnoty Pustynników
 
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami
Święta Faustyno, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami
Święty Janie Mario Vianney'u, módl się za nami
Święty Maksymilianie Mario, módl się za nami
Święty Antoni Pustelniku, módl się za nami
Święty Brunonie Pustelniku, módl się za nami
Święty Efremie Pustelniku, módl się za nami
Święty Szarbelu Pustelniku, módl się za nami
Sługo Boży Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami
Służebnico Boża Katarzyno Doherty, wstawiaj się za nami
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami
 
P. Najwyższy Chwalebny Boże, którego otacza wielka rzesza świętych orędowników / z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków, / Ty jesteś naszym Ojcem; † prosimy Cię wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i uczyń nas Twoim ludem, / byśmy z naszymi świętymi patronami mogli głosić Twoją chwałę. * Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.
 
(Wezwania do Świętych Patronów wspólnoty śpiewamy na zakończenie Liturgii Nieszporów, lub ostatniej godziny liturgicznej) 

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.