Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

PIĄTEK
VI Dzień Tygodnia
Dzień Miłosierdzia
pokuty i przebłagania
 
Patron dnia:
Św. Faustyna Kowalska
Św. Szarbel Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Wynagradzajmy Miłosiernemu Sercu Jezusa wszelkie nasze słabości, grzech, niewierności, całą naszą nędzę.
Módlmy się o zaspokojenie głodu świata.
Módlmy się za żyjących w nędzy i opuszczeniu.
Módlmy się za bezdomnych, wykluczonych, zepchniętych na margines życia społecznego.
Módlmy się w intencji chorych, cierpiących duchowo
i fizycznie, za konających o pokój w godzinie śmierci.
Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące.
Módlmy się o nawrócenie świata. Zanurzajmy wszystkie sprawy świata w Miłosiernym Sercu Jezusa.
Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.