Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

PONIEDZIAŁEK
II Dzień Tygodnia
Dzień rodziny,
uświęcenia codzienności
 
Patron dnia:
Św. Józef Oblubieniec NMP
Św. Antoni Wielki Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
W intencjach małżonków, rodziców i dzieci oraz wszystkich członków rodzin.
Módlmy się o miłość i wzajemny szacunek w rodzinach,
o świętość życia małżeńskiego, o zaangażowanie rodzin w głoszenie Ewangelii, o świadectwo świętych rodzin,
o święte powołania do życia małżeńskiego.
Módlmy się za bezrobotnych, w intencjach ludzi wszystkich profesji o przyjęcie swojej pracy jako powołania i wierne wypełnianie obowiązków stanu. Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty 

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.