Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

KONFATERNIA WSPÓLNOTY PUSTYNNIKÓW

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.

Istnieje także możliwość podjęcia drogi we wspólnocie konfraterni przez siostry i braci w wierze, którym z różnych względów codzienność nie pozwala trwać w pełni komunii sakramentalnej.

Konfraternia wspólnoty

  • Konfratrem wspólnoty może zostać każda osoba ochrzczona, mająca ukończony osiemnasty rok życia, niezależnie od płci, stanu, czy miejsca zamieszkania.
  • Konfratrem staje się osoba składająca pisemną deklarację przyjęcia misji wspólnoty, poprzez włączenie się w tygodniowy Cykl Przepływu Życia. Poza deklaracją członkowską nie składa on/ona żadnej formy zobowiązania, ani też nie dotyczy go/jej żaden z etapów formacji we wspólnocie.
  • Konfrater wspólnoty zostaje włączony w modlitwę nieustanną wspólnoty w jego intencji oraz uczestniczy we wszystkich dobrach duchowych wspólnoty.
  • Wszyscy konfratrzy wspólnoty uczestniczą w dziele nieustannego wstawiennictwa w intencjach Kościoła, zwanym Ruchem Przepływu Życia (w skrócie RPŻ).
  • Każdy konfrater zobowiązany jest modlić się w intencji Ojca Świętego, biskupa miejsca, proboszcza miejsca i innych kapłanów oraz wszystkich członków wspólnoty.
Niech będzie chwała i uwielbienie, Bogu Wszechmogącemu,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Panu Miłosierdzia i Królowi Pokoju,
który w nieskończonej swej miłości wyprowadził nas na pustynię codzienności, a w łaskawości swej raczył zaprosić nas niegodnych do oblubieńczego dialogu serc, byśmy w obecności Jego Matki, Najświętszej Maryi Dziewicy, Oblubienicy Ducha Świętego
i Pani Świętego miasta Jeruzalem, nieustannie składali przed tronem łaski całą biedę świata.
Jemu chwała i cześć, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Deklaracja konfaterni we wspólnocie

Zostań konfratrem wspólnoty

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.