Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

WESPRZYJ DZIEŁO WSPÓLNOTY

Jeśli chcesz wspierać dzieło Wspólnoty Pustynników, pomnażać dobro w wielu wymiarach, rozwijać z nami dzieła ewangelizacji,
możesz to uczynić przesyłając dowolny datek na rachunek bankowy wspólnoty: Nest Bank 46 2530 0008 2048 1004 7178 0001


Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.