Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

Pax et Misericordia, in aeternum cantabo!


„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi Pokój i Miłosierdzie!” (Ga 6, 14-16)

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Pustynników Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy na Pustyni, jest kontemplacyjno-apostolską wspólnotą braterską wielu stanów w Charyzmacie Światło-Życie, na Regule III Zakonu Świętego Franciszka z Asyżu, zakorzenioną w karmelitańskiej duchowości Pustyni.
Celem nadrzędnym Wspólnoty Pustynników, jest służba człowiekowi w świecie współczesnym poprzez podejmowanie wielorakich form działań na rzecz ewangelizacji; w szczególności poprzez pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, dbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie, kształtowanie dojrzałych chrześcijan, świadectwo wiary oraz wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia.
Communitas Eremuruum Beatae Mariae Virginis Sponsae in Deserto
diversorum statuum consociat et coniungit personas, quae in Ecclesia Catholica vivunt.

Wyrazem naszej braterskiej odpowiedzialności w miłowaniu jest codzienny cykl wstawiennictwa w intencjach Kościoła i świata, zwany przez nas Cyklem Przepływu Życia. Modlitwa w intencjach polecanych, za kapłanów, w intencjach rodzin, za bezrobotnych, zniewolonych różnorakimi nałogami, modlitwa o pojednanie i przebaczenie, modlitwa o umiłowanie sakramentów świętych, za chorych i umierających, o jedność, nawrócenie świata, o pokój, w intencjach dzieł ewangelizacji i odnowę wiary, to nasze priorytety duchowego wstawiennictwa. Codziennym elementem Cyklu Przepływu Życia jest modlitwa za pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane oraz powołane do życia duchownego i konsekrowanego. Wszystkie te intencje wspominamy w Eucharystii, każdej godzinie Liturgii Godzin, Koronce do Miłosierdzia Bożego, Różańcu Świętym, jak i modlitwie indywidualnej.

DYNAMIKA WSPÓLNOTY

  • Spotkania wspólnoty: Archidiecezja katowicka, Diecezja Gliwicka
  • Dzień Pustyni: cykl sześciotygodniowy
  • Tydzień Pustynników: raz w roku od 29.09 do 7.10
  • Rekolekcje Pustyni: raz w roku w pierwszy weekend października
  • Posługa w parafiach i dekanatach: formacja duchowości pustyni, animacja modlitwy, katecheza parafialna, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, rekolekcje letnie, rady parafialne

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.