Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

Wyrazem naszej braterskiej odpowiedzialności w miłowaniu jest codzienny cykl wstawiennictwa w intencjach Kościoła i świata, zwany przez nas Cyklem Przepływu Życia. Modlitwa w intencjach polecanych, za kapłanów, w intencjach rodzin, za bezrobotnych, zniewolonych różnorakimi nałogami, modlitwa o pojednanie i przebaczenie, modlitwa o umiłowanie sakramentów świętych, za chorych i umierających, o jedność, nawrócenie świata, o pokój, w intencjach dzieł ewangelizacji i odnowę wiary, to nasze priorytety duchowego wstawiennictwa. Codziennym elementem Cyklu Przepływu Życia jest modlitwa za pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane oraz powołane do życia duchownego i konsekrowanego. Wszystkie te intencje wspominamy w Eucharystii, każdej godzinie Liturgii Godzin, Koronce do Miłosierdzia Bożego, Różańcu Świętym, jak i modlitwie indywidualnej.

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.