Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

CZWARTEK
V Dzień Tygodnia
Dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
 
Patron dnia:
Św. Jan Maria Vianney
Św. Efrem Syryjczyk Pustelnik
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się w intencjach kapłanów o święte powołania kapłańskie, zakonne oraz powołania do życia konsekrowanego. Módlmy się o nawrócenie kapłanów błądzących. Módlmy się o umocnienie jedności wiary,
o jedność nauki i posługiwania wszystkich pasterzy Kościoła. Módlmy się za wszystkich wiernych
o umiłowanie Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Za wszystkich wiernych o świadomą
i ofiarną służbę we wspólnotach parafialnych, diecezjach, o zaangażowanie w dzieła modlitwy
i ewangelizacji. Módlmy się za zakony, zgromadzenia, instytuty świeckie, wspólnoty życia apostolskiego
o odważne świadectwo wiary i miłości braterskiej.
Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.