Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

SOBOTA
VII Dzień Tygodnia
Dzień Maryi
Dzień modlitw o pokój
 
Patron dnia:
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Maksymilian Maria Kolbe
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o Pokój między narodami, o zażegnanie konfliktów zbrojnych. Módlmy się o Pokój w sercach naszych. Módlmy się o przyjęcie przez wiernych Rad Ewangelicznych i życie nimi.
Módlmy się o osobiste uznanie i przyjęcie przez ludzi Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Módlmy się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Módlmy się w intencji matek noszących się z zamiarem aborcji o miłość względem dziecka i zmianę decyzji.
Módlmy się o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi.
Módlmy się o dom dla naszej wspólnoty, o rzeczywistość stałej posługi i powołania braterskie do wspólnoty.
Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.