Bądźmy razem na pustyni codzienności

Pustynnik co dnia, konsekwentnie
wychodzi na duchową Pustynię, przeżywając swą pustynną codzienność we wspólnocie z siostrami i braćmi, tam, gdzie Boża Opatrzność wyznaczyła mu

miejsce pracy, służby i zaangażowania.

CYKL PRZEPŁYWU ŻYCIA

WTOREK
III Dzień Tygodnia
Dzień jedności
Dzień ofiary z siebie
 
Patron dnia:
Św. Andrzej Bobola
Sł. B. Ks. Franciszek Blachnicki
Intencje dnia:
 
 
 
Módlmy się o jedność chrześcijan, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.
Módlmy się o jedność między narodami, o jedność w rodzinach, środowiskach, parafiach, o postawę jedności w sercach naszych.
Módlmy się za posługujących w Kościele, o postawę ofiary z siebie z miłości do Boga i drugiego człowieka.
Módlmy się o przebaczenie i pojednanie skłóconych.
Módlmy się wolność ducha, o uzdrowienie osób uzależnionych, zniewolonych różnorakimi nałogami.
Módlmy się w intencjach pasterzy Kościoła: Papieża Franciszka, biskupów, naszego biskupa Ordynariusza… biskupów pomocniczych…, proboszcza naszej parafii…
w intencji wszystkich kapłanów, diakonów, alumnów, osób konsekrowanych… (można wymienić imiennie)
Módlmy się za wspólnoty parafialne dekanatu… (w którym żyjemy, posługujemy)
Módlmy się w intencjach sióstr i braci, którzy prosili nas o modlitwę (Księga Intencji wspólnoty, intencje bieżące)
Módlmy się w intencjach naszych dobroczyńców, przyjaciół oraz nieprzyjaciół.
Módlmy się w intencji sióstr i braci oraz w intencji konfratrów naszej wspólnoty

Odmawiamy codziennie na zakończenie ostatniej godziny liturgicznej znajdujemy w cyklu czwartkowym
MODLITEWNA INWOKACJA DO NMP OBLUBIENICY NA PUSTYNI (kliknij)

Konfratrzy wspólnoty - to przyjaciele wspólnoty, współtowarzysze drogi, żyjący w swoich miejscach zamieszkania, środowiskach, na pustyni codzienności, wiernie realizujący obowiązki swego stanu, współuczestniczący w misji wspólnoty poprzez duchową łączność oraz realizację jej charyzmatu, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w innej formie zaangażowania.